Προϊόντα

Σύστημα Υαλοπετάσματος

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά κτίρια καλύπτοντας μικρές η μεγάλες επιφάνειες. 

Οι κατασκευές αυτές στο μεγαλύτερο μέρος τους, αποτελούνται από ένα σκελετό από αλουμίνιο, επί ή εντός του οποίου, προσαρμόζονται, διάφορα βιομηχανικά υλικά όπως γυαλί, σύνθετα πάνελς, κεραμικά, μάρμαρα κλπ.

Για αυτή την προϊοντική κατηγορία, η Aluminco προφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα όπου οι πολύ καλές θερμομονωτικές, ηχομονωτικές και μηχανικές ιδιότητες του έχουν εξασφαλίσει σημαντικά και πολύπλοκα έργα.

YALOP D 0003 700X350