Εταιρεία

Στελέχη

Χρήστος Δημητρόπουλος, Οικονομική Διεύθυνση

info@aluminco.com

Δρ. Ευαγγελία Φασούλα, Διεύθυνση Ποιότητας

info@aluminco.com

Νάντια Γεωργαλή, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

hr@aluminco.com

Βάσω Κολιμάτση, Διεύθυνση Προμηθειών

info@aluminco.com

Αναστάσιος Αγιαννίτης, Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

info@aluminco.com

Γεώργιος Νούσιας, Διεύθυνση Παραγωγής

info@aluminco.com

Ιωάννης Χατζηιωάννου, Διεύθυνση Μεγάλων Έργων

Ο κ. Χατζηιωάννου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος πτυχίου Master of Engineering (MEng) από το τμήμα Civil Engineering του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Εργάζεται στην εταιρεία Aluminco από το 2016, κατέχοντας τη θέση του Διευθυντή Μεγάλων Έργων. (info@aluminco.com)

Νίκος Τσαμάτης, Διεύθυνση Πωλήσεων

sales@aluminco.com

Σπύρος Γριβέας, Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας

Ο κ. Γριβέας είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Ed.) από το Springfield College, Springfield, MA, USA. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2013, στη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας. www.linkedin.com/in/spiros-griveas

Andre Helm, Διεύθυνση Εξαγωγών

Exports Area Manager info@aluminco.com

Γιάννης Τουλούμης, Διεύθυνση Εξαγωγών

Exports Area Manager info@aluminco.com

Νικόλαος Αναστασιάδης, Διεύθυνση Εξαγωγών

Exports Area Manager info@aluminco.com

Natasa Jeftenic, Διεύθυνση Εξαγωγών

Exports Area Manager info@aluminco.com