Εταιρεία

Εταιρικές Αξίες

Οι βασικές μας αξίες αντιπροσωπεύουν την κληρονομιά μας, τα "πιστεύω μας" και το όραμα του ιδρυτή της ALUMINCO. Βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξης μας και καθοδηγούν το κάθε μας βήμα. Αντανακλούν το που είμαστε σήμερα και που θέλουμε να είμαστε στο μέλλον.

01/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ALUMINCO
Οι άνθρωποι είναι η βάση για κάθε µας ιδέα. Είµαστε µία µεγάλη οικογένεια που απαρτίζεται από τα στελέχη µας, τους πελάτες µας και τους τελικούς χρήστες των προϊόντων µας. Η συνεργασία για µία καλύτερη ζωή είναι αυτό που µας ενώνει.

02/ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Με το πάθος µας, βελτιώνουµε την καθηµερινότητα εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Είναι η κινητήρια δύναµη σε κάθε µας έργο. Είναι αυτό που κάνει τον κόπο ανάπτυξη και µετατρέπει την ύλη σε συναισθήµατα.

core values

03/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Έχοντας το ιδανικό ως πρότυπο, λειτουργούµε µε τις πιο υψηλές διεθνείς προδιαγραφές, σε ό,τι σχεδιάζουµε, παράγουµε και διαθέτουµε στο επαγγελµατικό µας περιβάλλον. Συνεχώς επενδύουµε σε έρευνα, εκπαίδευση και οργάνωση των ανθρώπων µας, σε ανανέωση και βελτιστοποίηση των υποδοµών και του εξοπλισµού µας, ώστε να είµαστε πάντα κοντά στην κορυφαία ποιότητα.

04/ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Κάθε µας σκέψη και ενέργεια γίνεται µε γνώµονα το σεβασµό στον πελάτη και την επένδυσή του. Οι πελάτες µας είναι το µεγαλύτερό µας κεφάλαιο. Δεν υπάρχει για µας ισχυρότερο κίνητρο από την κατάκτηση και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης τους.

05/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Δεν ξεχνάµε ποτέ πως το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον, µας δίνει τα πάντα. Έτσι είναι µόνιµα στο µυαλό µας η ιδέα της ανταπόδοσης. Φροντίζουµε η ιδέα αυτή να µετατρέπεται σε πράξεις που γεµίζουν την ψυχή µας και ανανεώνουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποθέµατα.

06/ ΘΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Με χαµόγελο ξεκινάµε την κάθε µας σχέση. Δεν ξεχνάµε πως όλες µας οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ευτυχία των ανθρώπων. Η νικηφόρα και θετική διάθεση, χαρακτηρίζουν και οδηγούν την οµάδα µας, που χαίρεται να κερδίζει κάθε µέρα τη συµπάθεια και τη συνεργασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος.

07/ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Στην ALUMINCO θέλουµε να είναι όλοι κερδισµένοι. Τα στελέχη µας, οι συνεργάτες και ιδιαίτερα οι χρήστες των προϊόντων µας. Να απολαµβάνουν τη σταθερότητα της συνεργασίας από µία επιχείρηση υγιή και δοκιµασµένη στο χρόνο.