Εταιρεία

Όραμα & Αποστολή

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ALUMINCO απορρέει από το όραμα, μια ισχυρή αίσθηση της αποστολής και διαχρονικές εταιρικές αξίες, που της επιτρέπουν να διατηρεί σταθερή και βιώσιμή ανάπτυξη.

Head

 

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ:

είναι να συμβάλουμε με το έργο μας στην ασφάλεια

και την ποιότητα ζωής της οικογένειας ALUMINCO

που απαρτίζεται από τα στελέχη μας, τους πελάτες μας

και τους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας.

Να καταξιωθούμε παγκοσμίως, ως κορυφαία βιομηχανία

ολοκληρωμένων λύσεων από αλουμίνιο.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:

είναι να προσφέρουμε στην παγκόσμια αγορά,

κορυφαία, καινοτομικά, πιστοποιημένα συστήματα

αλουμινίου, που ικανοποιούν και προάγουν την καθημερινή ζωή,

ορίζοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας και άνεσης.