Εταιρεία

Περιβάλλον

Για την παροχή βιώσιμων προϊόντων, η ALUMINCO κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθούν οι τυχόν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες παραγωγής.

Στην προσπάθεια αυτή έχουμε εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξασφαλίζεται από τη χρήση πρώτων υλών φιλικών προς το περιβάλλον, τη χαμηλή κατανάλωση μέσα από την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την συστηματική διαχείριση των αποβλήτων που δημιουργεί η διαδικασία παραγωγής.

Χρήση Πρώτων Υλών

Στην ALUMINCO, βασική μας επιδίωξη και κύριο μέλημα μας, είναι η χρήση πρώτων υλών φιλικές προς το περιβάλλον και 100% ανακυκλώσιμες.

Η κύρια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι από αλουμίνιο, το οποίο είναι ένα οικολογικό υλικό φυσικής προέλευσης, μη-τοξικό, 100% ανακυκλώσιμο, με αποτέλεσμα να μην επιδρά αρνητικά στην υγεία και το περιβάλλον.

Κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου στην παραγωγική διαδικασία, όπου μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και το σύνολο των εκπομπών CO2 έως και κατά 95%.

Για να επιτευχθεί αυτό, λαμβάνουμε πληροφορίες όσον αφορά τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, εξασφαλίζοντας γνώση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλουμινίου που έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν περισσότερο ανακυκλωμένο αργίλιο. Επιπρόσθετα:

- η συσκευασία των προφίλ αλουμινίου γίνεται μόνο με ανακυκλώσιμο υλικό

- η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία βαφής στο κατά QUALICOAT πιστοποιημένο βαφείο μας

- η χρήση πουδρών απαλλαγμένες από επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο

- η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας για την ελαχιστοποίηση στη χρήση χημικών ουσιών και πάντα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς

Κατανάλωση Ενέργειας & Ανανεώσιμες Πηγές

Διαρκής επιδίωξη της ALUMINCO είναι η αναζήτηση τρόπων για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης της ενέργειας και λύσεις επαναχρησιμοποίησης σε τοπικούς χώρους. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ενέργειας, προχωράμε στην προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας μας.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η εταιρία μας ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1,2 ΜWp στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επί της βιομηχανικής στέγης στο Νομό Βοιωτίας. Η διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, για την πώληση “καθαρής” ενέργειας πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2012.

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας η ετήσια παραγωγή ήταν 1.750,400 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση περίπου 481 νοικοκυριών. Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου, εξοικονομήθηκαν άνω των 1.925 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως.

Ανακύκλωση & Απόβλητα

Κατά τη διάρκεια της πραγματικής διαδικασίας ανακύκλωσης μόνο ένα μικρό ποσοστό του μετάλλου έχει μετατραπεί σε οξείδιο του αργιλίου. Η ίδια η διαδικασία της ανακύκλωσης απαιτεί μόνο περίπου 5% της ενέργειας που καταναλώνεται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου. Εξαιτίας αυτού, ένα 95% της ενέργειας και μείωσης των εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί.

Παράλληλα, η συλλογή απορριμμάτων, η διαλογή, η αποθήκευση και η επεξεργασία τους γίνεται σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένες πιστοποιημένες εταιρείες μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.