Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ALUMINCO απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Δημήτριος Καρράς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΣ

d.karras@aluminco.com

Ανάργυρος Καρράς, Αντιπρόεδρος ΔΣ

a.karras@aluminco.com

Ευσταθία Καρρά, Μέλος ΔΣ

e.karras@aluminco.com

Ευάγγελος Καρράς, Μέλος ΔΣ

v.karras@aluminco.com