Εταιρεία

Παραγωγή & Πιστοποιητικά

Η ALUMINCO είναι μια πλήρης καθετοποιημένη μονάδα, η οποία καλύπτει όλη την «πορεία» ενός προϊόντος, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. 

Στο κέντρο παραγωγής της διατηρεί, τελευταίας τεχνολογίας, ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων που παράγει και παραδίδει.

Για την σωστή τήρηση της παραγωγικής διαδικασίας, η ALUMINCO διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ενός σύγχρονου εργοστασίου που αφορούν διεργασίες παραγωγής, συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων της.