Εταιρεία

Συστήματα για αρχιτεκτονική χρήση

Η ALUMINCO επενδύει συνεχώς, δεσμεύοντας σημαντικά κεφάλαια, στην πιστοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της όπως Θερμοπερατότητα, Αεροδιαπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή σε Ανεμοπίεση, Αντικλεπτική Προστασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης της ALUMINCO συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο με πανευρωπαϊκά κοινοποιημένους οργανισμούς για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση και διαπιστευμένους διεθνώς σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17025.

Τα πιστοποιητικά των συστημάτων για αρχιτεκτονική χρήση βρίσκονται στην ενότητα συστήματα ALUMINCO και μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή pdf.