Εταιρεία

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η εξέλιξή μας στηρίζεται στην πνευματική αφύπνιση και εξέλιξη των ανθρώπων μας. Επενδύουμε στις νέες ιδέες και τη δημιουργικότητα, επενδύουμε στη σκέψη που οδηγεί στην καινοτομία.

Για εμάς, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι η καρδιά μας, όπου όλα τα συστήματα αλουμινίου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και πιστοποιούνται από Διεθνείς και αναγνωρισμένους οίκους.

Η ALUMINCO, για το σκοπό αυτό, επενδύει σημαντικά κεφάλαια και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες ενώ εμπλουτίζει συνεχώς το δυναμικό της με καταξιωμένα στελέχη, κυρίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Πεποίθηση της εταιρίας είναι ότι, σε περιόδους κρίσης, η  καινοτομία αποτελεί μοναδική επιλογή. Η ποιότητα, η αισθητική, η λειτουργικότητα αποτελούν, όχι μόνο στοιχεία που κυριαρχούν σε κάθε νέο προϊόν, αλλά τους κύριους άξονες στους οποίους δε χωράει κανένας συμβιβασμός.

Η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης, η χρήση σύγχρονων εργαλείων σε συνδυασμό με εσωτερικά μαθήματα κατάρτισης και εξωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, θέτουν τα θεμέλια για την διάδοση και ανταλλαγή γνώσεων προκειμένου να μεγιστοποιείται η αξία του συνεργάτη της ALUMINCO.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 σημεία σε όλο τον κόσμο, η ALUMINCO είναι προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊοντικών λύσεων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.