Κατασκευαστές

Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση

Για τη διεύρυνση και συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των κατασκευών που προσφέρει στους πελάτες της, η ALUMINCO διοργανώνει σε τακτική βάση, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια, για το προσωπικό και τους συνεργάτες της, εμπόρους και κατασκευαστές.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί και εντός της εταιρίας, Σχολή Στελεχών Εξυπηρέτησης Πελατών με σκοπό να αναβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού εξυπηρέτησης. 

Επίσης πραγματοποιούνται σεμινάρια στους κατασκευαστές, με αναλυτικές επεξηγήσεις για το κάθε προϊόν ξεχωριστά, συμβάλλοντας  στην εξέλιξη των συνεργατών και κατά συνέπεια το καλύτερο κατασκευαστικό αποτέλεσμα. 

Η ALUMINCO εφαρμόζει τη δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, υλικούς και άυλους, για την επίτευξη των στόχων της, μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και κατάκτησης της γνώσης.

Θέμα ειδικής εκπαίδευσης για το προσωπικό της εταιρίας, είναι τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρίας, σε αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η ALUMINCO, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη (π.χ. νέα προϊόντα, σήμανση CE, Εξοικονόμηση κατ’ οίκον), διοργανώνει  παρουσιάσεις με σκοπό την ενημέρωση των κατά τόπους κατασκευαστών και εμπόρων, πιστεύοντας ότι η γνώση είναι δύναμη!

Newsletter

για Κατασκευαστές

Εγγραφείτε & μάθετε πρώτοι εφαρμογές και μελέτες της Aluminco

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε εδώ.
12
preloader
Block of flats - Lebanon
Private Villa - Greece
Skyboxes Essevee Stadium - Belgium
Porche Motorshow - Brussels
Headquarters Cordeel Group NV - Belgium
Flemish Administrative Centre - Belgium
Ghelamco Arena - Belgium
Filakas Restaurant - Greece
Mega Mall - Romania
Astir Palace Resort - Greece