Ιδιώτες

Στεγάνωση

ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ

Η αεροστεγάνωση στα κουφώματα αλουμινίου είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει, τόσο τη θερμομόνωση, όσο και την ηχομόνωση. Και στην περίπτωση της θερμομόνωσης και στην περίπτωση της ηχομόνωσης, το τζάμι είναι καθοριστικός παράγοντας. Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την ποιότητα κατασκευής των κουφωμάτων και επηρεάζει το κλίμα του σπιτιού είναι η αντοχή στην ανεμοπίεση.

Η ανάγκη της όσο το δυνατόν καλύτερης προσέγγισης προς την πραγματικότητα, είναι περισσότερο επιτακτική, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες στην καταπόνηση αυτή κατασκευές, όπου η επιρροή της ανεμοπίεσης είναι σημαντική και η συμβολή της στη συνολική εντατική κατάσταση πολύ μεγάλη.

Η αντοχή σε ανεμοπίεση εκφράζει τη μέγιστη πίεση ανέμου για την οποία τα στοιχεία του πλαισίου παρουσιάζουν παραμόρφωση μικρότερη του 1/200 του μήκους τους. Τα κουφώματα κατατάσσονται σε τρεις κλάσεις ως προς την αντοχή σε ανεμοπίεση:
• V1 (κανονική), για μέγιστη πίεση ανέμου 500 Pa.
• V2 (βελτιωμένη), για μέγιστη πίεση ανέμου 1000 Pa.
• V3 (ενισχυμένη), για μέγιστη πίεση ανέμου 1450 Pa.

Αντοχή στην ανεμοπίεση (εξετάζονται και οι υποπιέσεις ειδικά στα μεγάλα ανοίγματα και στα υαλοπετάσματα), εξασφαλίζεται με τον έλεγχο της μηχανικής στήριξης του πλαισίου και των φύλλων, τον έλεγχο της επάρκειας των διατομών των υαλοπινάκων και της στερέωσης στα φύλλα και τον έλεγχο της αντοχής των μηχανισμών λειτουργίας των πλαισίων και των φύλλων.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η ανεμοπίεση έχει επίδραση πάνω στα κουφώματα, τη σταθερότητα των πλαισίων και την εφαρμογή των διάφορων υλικών (τζάμια, ταμπλάδες) με το φύλλο ή την κάσα.

Τα συστήματα ALUMINCO Clima έχουν πιστοποιηθεί για την αντοχή τους στην ανεμοπίεση από το διεθνές ινστιτούτο IFT ROSENHEIM σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ12207, ΕΝ 12208 και ΕΝ12210.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Η ηχομόνωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή κουφωμάτων. Ένα κούφωμα με την πρέπουσα κατηγορία ηχομόνωσης, μειώνει αποτελεσματικά την ένταση του θορύβου εντός των οικιών ή των χώρων εργασίας. Το σημαντικότερο τμήμα που συντελεί στην ηχομόνωση είναι ο υαλοπίνακας γιατί αυτός καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιφάνεια επί του συνόλου του κουφώματος. Βέβαια, κατά αναλογία με το εμβαδόν του, και το πλαίσιο του κουφώματος παίζει και αυτό το ρόλο του, στη συνολική ηχομόνωση.
Η ακουστική μόνωση πρέπει να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να έχουν τα κουφώματα για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την αποφυγή θορύβου που μεταβιβάζεται μέσω του αέρα. Για να αντεπεξέλθουν τα παράθυρα στις πιο πάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες κατ' ελάχιστον.


• Καλή στεγανότητα στον αέρα
• Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις
• Τα τζάμια και τα λάστιχα να αποτελούνται από κατάλληλα υλικά και πάχη
• Η συναρμολόγηση του κουφώματος, αλλά και η τοποθέτηση στην οικοδομή να έχει πολύ καλή εφαρμογή


Σε αντίθεση με τη θερμομόνωση, η ηχομόνωση που επιτυγχάνεται δεν εξαρτάται από το αν το τζάμι είναι διπλό, τριπλό κ.λπ., αλλά από το πάχος του τζαμιού. Με την αύξηση του πάχους του τζαμιού βελτιώνεται η ηχομόνωση.
Στον πίνακα 2 δίνονται οι συντελεστές ηχομείωσης (Rw) για κοινά απλά τζάμια και για κοινά διπλά τζάμια με διάκενο 12mm (Pilkingkton). Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής Rw, τόσο μεγαλύτερη ηχομείωση επιτυγχάνεται, άρα τόσο καλύτερη ηχομόνωση.

Τύπος τζαμιού και ηχομόνωση που προσφέρει στο κούφωμα

Τύπος τζαμιού
Rw (db)

Απλό 4 mm              Διπλό 4-12-4
31                           31

Απλό 6 mm              Διπλό 6-12-6
32                           33

Απλό 10 mm            Διπλό 6-12-6
36                           38

Απλό 12 mm            Διπλό 12-12-6
37                           39

Τα νέα συστήματα της ALUMINCO χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης, που μειώνουν το θόρυβο από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως συμβαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα.

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

Τα σύγχρονα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου ALUMINCO έχουν εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στον τομέα της αεροστεγάνωσης, όσο και της υδατοστεγάνωσης. Προβλέπουν περιμετρικά λάστιχα και βουρτσάκια, συγκολλημένα στις γωνιές, νεροχύτες απορροής των νερών κ.λπ..

Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέραστο από το νερό, με την εφαρμογή σε αυτό συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέραστα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Τέτοιου είδους υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υγρό περιβάλλον, ακόμα και κάτω από το νερό για συγκεκριμένα βάθη.

Η ALUMINCO χρησιμοποιώντας αδιαβροχοποιητικά υλικά, δίνει την ιδιότητα στα συστήματά της να είναι αδιαπέραστα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό κάτω από συγκεκριμένες καιρικές ή άλλες συνθήκες.

Τα συστήματα ALUMINCO φέρουν ειδικά υδατοστεγή και αεροστεγή αφρώδη λάστιχα EPDM, για απόλυτη στεγανότητα.

Newsletter

για Ιδιώτες

Εγγραφείτε & μάθετε πρώτοι εφαρμογές και μελέτες της Aluminco

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε εδώ.

ALUMINCO COLOR DAYS!

Δημιουργήσαμε μια δυναμική προωθητική ενέργεια για όλους αυτούς που επιθυμούν τη φρεσκάδα της ανανέωσης, την πληθώρα των επιλογών και το τέλειο αποτέλεσμα που μόνο ένα κούφωμα ALUMINCO μπορεί να προσφέρει.

.

12
preloader
Block of flats - Lebanon
Private Villa - Greece
Skyboxes Essevee Stadium - Belgium
Porche Motorshow - Brussels
Headquarters Cordeel Group NV - Belgium
Flemish Administrative Centre - Belgium
Ghelamco Arena - Belgium
Filakas Restaurant - Greece
Mega Mall - Romania
Astir Palace Resort - Greece