Ιδιώτες

Θερμομόνωση

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Ο όρος θερμοπερατότητα προσδιορίζει πόσο εύκολα διαπερνά η θερμότητα (μετρούμενη σε Watt), μέσα σε μία ώρα, ένα υλικό ορισμένου πάχους και εμβαδού ενός τετραγωνικού μέτρου.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ροή της θερμότητας παρουσιάζει πάντα την κατεύθυνση από το θερμότερο προς το πιο ψυχρό. Τον χειμώνα η ζέστη φεύγει από το εσωτερικό προς το πιο κρύο εξωτερικό, ενώ το καλοκαίρι η ζέστη οδηγείται προς το εσωτερικό των κτιρίων.

Η θερμοπερατότητα καθορίζεται από την ποσότητα της θερμότητας η οποία μεταδίδεται μεταξύ των εκατέρωθεν στρωμάτων αέρα που είναι σε επαφή με μια επιφάνεια (π.χ. εξωτερικός αέρας και αέρας εσωτερικού χώρου) και παρατηρείται λόγω της επίδρασης της διαφοράς θερμοκρασίας των δύο στρωμάτων αέρα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και δίνει την ποσότητα θερμότητας η οποία μεταδίδεται.

Δύο σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στην ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών είναι ο τύπος του τζαμιού και το προφίλ του αλουμινίου.
Τύπος τζαμιού: Οι θερμικές απώλειες, λόγω μετάδοσης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την επιφάνεια, οπότε το γυαλί, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος ενός κουφώματος, παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των θερμικών απωλειών. Η θερμομόνωση που επιτυγχάνεται με τα τζάμια του κουφώματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το διάκενο που υπάρχει μεταξύ τους. Στον πίνακα 1 δίνονται οι συντελεστές θερμοπερατότητας για κοινά απλά τζάμια και για κοινά διπλά τζάμια με διάκενο 12mm (Pilkingkton). Όσο πιο μικρός είναι ο συντελεστής K τόσο καλύτερη θερμομόνωση επιτυγχάνεται. Παρατηρούμε ότι με διάκενο 12mm (που συνήθως χρησιμοποιούμε στην πράξη) οι θερμικές απώλειες μέσω του τζαμιού μειώνονται στο μισό.

Τύπος τζαμιού και θερμομόνωση που προσφέρει στο κούφωμα

Τύπος τζαμιού                   
K (W/m2 k)

Απλό 4 mm                 Διπλό 4-12-4 
5,8                             2,9
 
Απλό 6 mm                 Διπλό 6-12-6 
5,7                             2,8

Απλό 10 mm               Διπλό 10-12-6
5,6                             2,8

Απλό 12 mm               Διπλό 12-12-6
5,5                             2,8
 
 
Τύπος προφίλ αλουμινίου: Θερμικές απώλειες έχουμε όχι μόνο μέσω του γυαλιού, αλλά επίσης και από το πλαίσιο του κουφώματος. Επομένως ένα προφίλ με μικρότερη θερμική αγωγιμότητα θα μειώσει τις απώλειες μέσα από το πλαίσιο. Η μεταφορά θερμότητας σταματά όταν εξισώνονται οι θερμοκρασίες των σωμάτων. Αυτό ονομάζεται θερμική ισορροπία. Η θερμότητα που μεταφέρεται σ' ένα σώμα εξαρτάται από τη μάζα του, το είδος του υλικού και από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του.

Στόχος των θερμομονωτικών υλικών σε ένα κτίριο είναι να μειώσουν τη θερμική ροή μεταξύ σωμάτων ή χώρων που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία. Η θερμομόνωση μειώνει τη μεταφορά θερμότητας από αγωγή ή ακτινοβολία, εμποδίζοντας ή αντανακλώντας και όχι απορροφώντας την ενέργεια.

ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

Γενικά τα σύγχρονα κουφώματα έχουν ιδιαίτερα καλά χαρακτηριστικά αντοχής και ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλες διατομές των υλικών κατασκευής, αλλά και με τη χρήση ειδικών χημικών προεργασίας και επίστρωσης των τελικών υλικών.
Οι θερμομονωτικές ιδιότητες ενός κουφώματος καθορίζονται τόσο από την ικανότητά του να εμποδίζει το πέρασμα ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των αρθρώσεών του, όσο και από την ικανότητά του να εμποδίζει τη διάδοση της θερμότητας μέσω των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο.
Η ικανότητα των κουφωμάτων να εμποδίζουν τη διάδοση της θερμότητας εξαρτάται  κυρίως από την αεροπερατότητα της επιφάνειας του κουφώματος, που απαλείφεται, όταν τοποθετείται σωστά το κούφωμα, τον τύπο του υαλοπίνακα και τον τύπο του προφίλ αλουμινίου.
Αν ένα παράθυρο επιτρέπει τη διέλευση μεγάλης ποσότητας αέρα μέσα από τις αρθρώσεις του, θα προκαλέσει την έξοδο ζεστού αέρα ή την είσοδο κρύου αέρα (ανάλογα με τις διαφορετικές πιέσεις), με αποτέλεσμα την ψύξη του χώρου και επομένως αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης για να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.
Στα θερμομονωτικά κουφώματα, το εσωτερικό μέρος χωρίζεται από το εξωτερικό με κάποιο υλικό διαφορετικής υφής χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, το οποίο εμποδίζει την άμεση μεταβίβαση της θερμότητας από μέσα προς τα έξω και αντιστρόφως. Η αεροπερατότητα επηρεάζει άμεσα τόσο τη θερμομόνωση όσο και την ηχομόνωση.

Θερμομονωτικά συστήματα ALUMINCO CLIMA

Ένα ενεργειακό κούφωμα αλουμινίου οφείλει τη θερμομόνωσή του στη θερμοδιακοπή. Η θερμοδιακοπή είναι η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου, ενός υλικού, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας και πραγματοποιείται με τη χρήση πολυαμιδίου, μονωτικό υλικό το οποίο συμβάλλει και στη στιβαρότητα των κουφωμάτων. Τοποθετείται σαν μπαρέτα στη διατομή του προφίλ και αποτελεί ουσιαστικά μια θερμοπλαστική ρητίνη. Αυτό που πρακτικά κάνει, είναι να διακόπτει τη μετάδοση της εξωτερικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κουφωμάτων, λόγω του ότι αποτελεί κακό αγωγό θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι ρύποι και το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης.

Τα θερμομονωτικά συστήματα CLIMA της ALUMINCO, είναι συστήματα υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές κατασκευές με εξαιρετική ευελιξία και υψηλές επιδόσεις θερμομόνωσης. Οι απώλειες ενέργειας περιορίζονται σημαντικά και επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ενεργειακά κουφώματα ALUMINCO CLIMA έχουν αυξημένα τα χαρακτηριστικά της θερμομόνωσης, με συνέπεια να μειώνεται κατά πολύ η καταναλισκόμενη ενέργεια για την ψύξη ή τη θέρμανση του χώρου σας, έως και 40%.

Newsletter

για Ιδιώτες

Εγγραφείτε & μάθετε πρώτοι εφαρμογές και μελέτες της Aluminco

Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε εδώ.

Δυναμικό «παρών» στη Batimat!

Νέα συστήματα για παράθυρα, συρόμενες πόρτες και πόρτες, λύσεις πρόσοψης, κιγκλιδώματα θα κάνουν πρεμιέρα στην μεγαλύτερη εμπορική έκθεση κατασκευών "ΒΑΤΙΜΑΤ 2019”, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, από την Δευτέρα 04 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου!

 

12
preloader
Block of flats - Lebanon
Private Villa - Greece
Skyboxes Essevee Stadium - Belgium
Porche Motorshow - Brussels
Headquarters Cordeel Group NV - Belgium
Flemish Administrative Centre - Belgium
Ghelamco Arena - Belgium
Filakas Restaurant - Greece
Mega Mall - Romania
Astir Palace Resort - Greece