Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις ...

Όλες οι ειδήσεις και πληροφορίες από τα δελτία τύπου μας, αρχεία πολυμέσων και το ημερολόγιο των εκδηλώσεων και εκθέσεων παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα για τους πελάτες, τους επισκέπτες, τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Μαζί με τα τελευταία νέα, μπορείτε να δείτε τα τελευταία βίντεο σχετικά με τις δραστηριότητές μας.