Προϊόντα

ΗΛΕΚΤΡΑ II - Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές και σε μικρά πάρκα

preloader
elektra2_1L.jpg
elektra2_1P.jpg
elektra2_2L.jpg
elektra2_2P.jpg

Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσφέρει την ιδανική λύση στήριξης για εφαρμογές σε επίπεδες οροφές και σε μικρά πάρκα αποτελώντας την πιο δημοφιλή λύση της αγοράς.

Έχει τη δυνατότητα στήριξης τόσο των πολυκρυσταλλικών, μονοκρυσταλλικών όσο και των άμορφων (thin film) Φ/Β πάνελ και παραδίδεται μεμονωμένα ως προφίλ και εξαρτήματα ή ως έτοιμη κατασκευή κομμένη & τρυπημένη ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις διαστάσεις των Φ/Β του εκάστοτε έργου.

Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II έχει μελετηθεί για να πακτωθεί στην οροφή του κτιρίου, είτε να στηριχθεί σε στηθαίο με τη χρήση ειδικού εξαρτήματος. Το σύστημα κατασκευάζεται σε σταθερές γωνίες κλίσης των πάνελ ως προς το έδαφος, το εύρος των οποίων κυμαίνεται από 15° - 45°.

Το σύστημα ενσωματώνει χαρακτηριστικά αυξημένης ευκολίας συναρμολόγησης με τη χρήση ειδικού αλουμινένιου περικοχλίου. Το περικόχλιο μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε θέση του προφίλ, χωρίς να απαιτείται συρτάρωμα αυτού από το άκρο του προφίλ.


Για την κατασκευή των βάσεων από τα προφίλ χρειάζονται μόνο κάθετες κοπές και διατρήσεις, χωρίς να απαιτούνται άλλα εξειδικευμένα εργαλεία. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής βάσεων σε όλους τους κατασκευαστές ανεξαρτήτως μεγέθους με πολύ χαμηλό κόστος.

  • Σταθερές γωνίες κλίσης από 15° έως 45°
  • Δυνατότητα στήριξης πολυκρυσταλλικών, μονοκρυσταλλικών όσο και των άμορφων (thin film) Φ/Β πάνελ
  • Οικονομική λύση με εξαιρετική αντοχή
  • Χρήση ειδικού περικοχλίου από αλουμίνιο

Δείτε και κατεβάστε τις πιστοποιήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν

Δείτε και κατεβάστε τους καταλόγους που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν