Προϊόντα

ΦΑΕΘΩΝ ΙΙ - Συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε πάρκα

preloader
phaethon2_2P.jpg
phaethon2_3L.jpg
phaethon2_3P.jpg
phaethon2_4L.jpg

Το σύστημα ΦΑΕΘΩΝ ΙΙ χρησιμοποιείται σε εφαρμογές στήριξης Φ/Β πάνελ σε ανοιχτά πεδία.

Η αρθρωτή φιλοσοφία συναρμολόγησής του παρέχει αυξημένη ευελιξία στην επιλογή της κλίσης, της απόστασης του πρώτου πάνελ από το έδαφος και του πλήθους των πάνελ που μπορούν να αναρτηθούν καθ ύψος.

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος συγκαταλέγεται η χρήση ειδικού αλουμινένιου περικοχλίου. Το περικόχλιο μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε θέση του προφίλ χωρίς να απαιτείται συρτάρωμα αυτού από το άκρο του προφίλ.

O τρόπος άρθρωσης των πελμάτων επιτρέπει την παραλαβή τυχόν ανισοϋψιών που εμφανίζουν τα σημεία πάκτωσης στο έδαφος (γεώβιδες, πάσσαλοι, τσιμεντένιες βάσεις κ.α.) σε ένα εύρος 7 cm (±3,5 cm) σε κάθε πέλμα.

Για την κατασκευή των βάσεων από τα προφίλ χρειάζονται μόνο κάθετες κοπές και διατρήσεις χωρίς να απαιτούνται άλλα εξειδικευμένα εργαλεία. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής βάσεων σε όλους τους κατασκευαστές ανεξαρτήτως μεγέθους με πολύ χαμηλό κόστος.

Τα τρίγωνα που απαρτίζουν την εκάστοτε διάταξη μπορούν να προσυναρμολογηθούν από τον τοποθετητή στο χώρο του και να φορτωθούν έτοιμα για τοποθέτηση μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο παραμονής των συνεργείων εγκατάστασης στο πεδίο.

  • Το σύστημα Φαέθων ΙΙ έχει μελετηθεί & σχεδιασθεί βάσει Ευρωκωδίκων 1- 9 και τον Ε.Α.Κ. 2000
  • Αποτελείται από προκατασκευασμένα τρίγωνα, πάνω στα οποία εδράζονται οι τεγίδες στήριξης των Φ/Β πλαισίων
  • Συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των τριγώνων, οι οποίες ανάλογα με την κλιματολογική ζώνη είναι από 2 έως 4,2 m
  • Τα κομμένα σε τελικές διαστάσεις και ήδη επεξεργασμένα στοιχεία του συστήματος ΦΑΕΘΩΝ 2, καθώς και η ευκολία της συναρμογής τους, μειώνουν δραματικά το χρόνο και το κόστος της εγκατάστασης
  • Η στατική επάρκεια του έχει μελετηθεί από το Ε.Μ.Π. και πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas

Δείτε και κατεβάστε τις πιστοποιήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν

Δείτε και κατεβάστε τους καταλόγους που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν