Έργα

Ξενοδοχεία

Η ξενοδοχειακή αγορά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ALUMINCO. 

Δίνοντας έμφαση στις σύγχρονές ανάγκες των ξενοδόχων, η ALUMINCO αναπτύσσει και παρουσιάζει νέες, καινοτόμες,  εξειδικευμένες προϊόντικές ενότητες, με λύσεις για ξενοδοχεία που ενισχύουν την εμπειρία διαμονής.