Έργα

Ιδιωτικές Κατοικίες - Διαμερίσματα

Για έργα Ιδιωτικών Κατοικιών και Διαμερισμάτων, προσφέρουμε σε αρχιτέκτονες, εργολάβους, κατασκευαστές, εγκαταστάτες και πελάτες μια ανεξάντλητη επιλογή από καινοτόμες και εμπνευσμένες λύσεις αλουμινίου με ανάλογες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης.

Γνωρίζοντας τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε επιτόπιες επισκέψεις, συναντήσεις και συζητήσεις του έργου το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, η ομάδα υποστήριξής παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των προϊόντων μαςοδηγίες για οικοδομικούς κανονισμούς, τα πρότυπα και τις διαπιστεύσεις καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση των προϊόντων, τη χρήση και τη συντήρηση τους.

Τα έργα που αναφέρονται σας δίνουν μια γεύση από τα πιο εντυπωσιακά και απαιτητικά έργα που έχουν υλοποιηθεί με τα συστήματα και την τεχνογνωσία της Aluminco.