Χρήσιμες πληροφορίες

Ευκαιρίες Καριέρας

Γιατί ALUMINCO...

Η ALUMINCO, μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες στον κλάδο του αλουμινίου, θεωρεί τον ανθρώπινο παράγοντα ως ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας της.

Στηρίζουμε την ανάπτυξή μας κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό, και προσπαθούμε καθημερινά να διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας απολαμβάνουν την εργασία τους όσο απολαμβάνουν οι τελικοί χρήστες τα προϊόντα μας.

Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες των ανθρώπων μας, με τον ίδιο ενθουσιασμό με τον οποίο προσπαθούμε να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως εταιρία.

Για το λόγο αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο οργανωτικό και εργασιακό περιβάλλον, με έμφαση στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, και το ομαδικό πνεύμα. Παράλληλα, εφαρμόζουμε την πολιτική της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών, σεβόμενοι το δικαίωμα πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία και την εξέλιξη.

Αναζητούμε ανθρώπους που:

  • έχουν ενθουσιασμό για τη δουλειά τους
  • μπορούν να παρακινούν τους εαυτούς τους αλλά και τους συνεργάτες τους
  • μπορούν να εργαστούν παραγωγικά μέσα σε μια ομάδα
  • προσαρμόζονται εύκολα σε ένα δυναμικό περιβάλλον
  • έχουν θέληση για συνεχή μάθηση και εξέλιξη
  • που αντιδρούν θετικά σε συνθήκες πίεσης και ανταποκρίνονται με επιτυχία σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:

- στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aluminco.com

- στα κεντρικά μας γραφεία, Υπ' όψιν Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και διατηρούνται στο αρχείο της εταιρίας μας.  Ενημερωθείτε για τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εδώ.